Email: [email protected]   |   1900 888 699

Đăng nhập | Đăng ký

shopping_cart0

Tuyển dụng

Tìm tin tuyển dụng

3 vị trí đang tuyển dụng

Quản lý trung tâm

  • Ruby Kim Giang
  • 10.000.000đ - 20.000.000đ
  • 01/04/2020 - 31/05/2020
Chi tiết

Sale Thiết Bị Phòng GYM

  • Ruby Kim Giang
  • 6.000.000đ - 20.000.000đ
  • 01/04/2020 - 31/05/2020
Chi tiết

Nhân viên tư vấn phòng GYM

  • Ruby Kim Giang
  • 10.000.000đ - 15.000.000đ
  • 01/04/2020 - 31/05/2020
Chi tiết
Phone 1900 888 699