3.400.000 VNĐ

Ghế tập tạ

GHẾ BẬT LƯNG MS H-026

5.600.000 VNĐ

Ghế tập tạ

Ghế đa năng MS H-037A

5.000.000 VNĐ
7.400.000 VNĐ
8.700.000 VNĐ
6.200.000 VNĐ
6.200.000 VNĐ
7.400.000 VNĐ

Ghế tập tạ

GHẾ PHẲNG MS H-036A

4.400.000 VNĐ
8.200.000 VNĐ

Ghế tập tạ

Ghế tập bụng MS H-032

7.200.000 VNĐ
6.700.000 VNĐ
5.000.000 VNĐ

Ghế tập tạ

Ghế tập chân MS H-029

6.900.000 VNĐ