Máy khối MBH - M05

Máy khối MBH - M05
Hiển thị:
Sắp xếp theo:

Abdominal Crunch M05-010

Máy tập bụng M05 thuộc dòng máy phân khúc giá rẻ của hãng MBH Fitness đang được Ruby Fitness phân phối.  Dù là dòng máy giá rẻ nhưng khung máy vẫ..

15.600.816đ
Trước thuế: 15.600.816đ

Assisted Chin / Dip M05-008

Máy hít xà trợ lực M05 thuộc dòng máy phân khúc giá rẻ của hãng MBH Fitness đang được Ruby Fitness phân phối.  Dù là dòng máy giá rẻ nhưng khung ..

22.258.740đ
Trước thuế: 22.258.740đ

Bicep Curl M05-006

Máy tập tay trước M05 thuộc dòng máy phân khúc giá rẻ của hãng MBH Fitness đang được Ruby Fitness phân phối.  Dù là dòng máy giá rẻ nhưng khung m..

16.585.716đ
Trước thuế: 16.585.716đ

Butterfly M05-002

Máy ép ngực M05 thuộc dòng máy phân khúc giá rẻ của hãng MBH Fitness đang được Ruby Fitness phân phối.  Dù là dòng máy giá rẻ nhưng khung máy vẫn..

19.185.852đ
Trước thuế: 19.185.852đ

Chest Press M05-001

Máy đẩy ngực M05 thuộc dòng máy phân khúc giá rẻ của hãng MBH Fitness đang được Ruby Fitness phân phối.  Dù là dòng máy giá rẻ nhưng khung máy vẫ..

18.437.328đ
Trước thuế: 18.437.328đ

High Pulley M05-012C

Máy kéo xô cao M05 thuộc dòng máy phân khúc giá rẻ của hãng MBH Fitness đang được Ruby Fitness phân phối.  Dù là dòng máy giá rẻ nhưng khung máy ..

16.428.132đ
Trước thuế: 16.428.132đ

Horizontal Leg Curl M05-013A

Máy kéo xô dài M05 thuộc dòng máy phân khúc giá rẻ của hãng MBH Fitness đang được Ruby Fitness phân phối.  Dù là dòng máy giá rẻ nhưng khung máy ..

19.067.664đ
Trước thuế: 19.067.664đ

Lat Pull Down M05-012

Máy kéo xô ngắn M05 thuộc dòng máy phân khúc giá rẻ của hãng MBH Fitness đang được Ruby Fitness phân phối.  Dù là dòng máy giá rẻ nhưng khung máy..

19.146.456đ
Trước thuế: 19.146.456đ

Leg Extension M05-014

Máy đá chân M05 thuộc dòng máy phân khúc giá rẻ của hãng MBH Fitness đang được Ruby Fitness phân phối.  Dù là dòng máy giá rẻ nhưng khung máy vẫn..

20.840.484đ
Trước thuế: 20.840.484đ

Leg Press M05-015

Máy đạp đùi M05 thuộc dòng máy phân khúc giá rẻ của hãng MBH Fitness đang được Ruby Fitness phân phối.  Dù là dòng máy giá rẻ nhưng khung máy vẫn..

19.185.852đ
Trước thuế: 19.185.852đ

Lower Back M05-009

Máy tập lưng M05 thuộc dòng máy phân khúc giá rẻ của hãng MBH Fitness đang được Ruby Fitness phân phối.  Dù là dòng máy giá rẻ nhưng khung máy vẫ..

17.255.448đ
Trước thuế: 17.255.448đ

Multi Hip M05-016

Máy tập mông, đùi M05 thuộc dòng máy phân khúc giá rẻ của hãng MBH Fitness đang được Ruby Fitness phân phối.  Dù là dòng máy giá rẻ nhưng khung m..

19.894.980đ
Trước thuế: 19.894.980đ

Pec Fly / Rear Delt M05-002A

Máy ép ngực, cơ lưng M05 thuộc dòng máy phân khúc giá rẻ của hãng MBH Fitness đang được Ruby Fitness phân phối.  Dù là dòng máy giá rẻ nhưng khun..

16.746.400đ
Trước thuế: 16.746.400đ

Rotary Torso M05-011

Máy xoay eo M05 thuộc dòng máy phân khúc giá rẻ của hãng MBH Fitness đang được Ruby Fitness phân phối.  Dù là dòng máy giá rẻ nhưng khung máy vẫn..

16.664.508đ
Trước thuế: 16.664.508đ

Seated Leg Curl M05-013

Máy ngồi móc đùi M05 thuộc dòng máy phân khúc giá rẻ của hãng MBH Fitness đang được Ruby Fitness phân phối.  Dù là dòng máy giá rẻ nhưng khung má..

21.116.256đ
Trước thuế: 21.116.256đ

Seated Row M05-004

Máy kéo xô rộng M05 thuộc dòng máy phân khúc giá rẻ của hãng MBH Fitness đang được Ruby Fitness phân phối.  Dù là dòng máy giá rẻ nhưng khung máy..

18.200.952đ
Trước thuế: 18.200.952đ