60.000,0

  • Thanh tạ liền đòn Iron Bull nhập khẩu, gồm 2 dạng: cây đòn thẳng và đòn zig zag.
  • Các size gồm có: 10kg, 15kg, 20kg, 25kg và 30kg (mỗi set gồm 5 cây, tổng trọng lượng 100kg).
Thanh tạ liền đòn Iron Bull
Thanh tạ liền đòn Iron Bull

60.000,0

Call Now ButtonGọi Để Nhận Ưu Đãi